Usługi

Ekspertyzy metrologiczne

Oferujemy ekspertyzy metrologiczne urządzeń pomiarowych na stanowiskach pomiarowych w spółce ITRON Polska posiadającej zatwierdzone przez Główny Urząd Miar punkty legalizacyjne

  • wodomierzy
  • ciepłomierzy
  • przeliczników wskazujących do ciepłomierzy
  • przetworników przepływu do ciepłomierzy
  • par czujników temperatury do ciepłomierzy

Dowodem przeprowadzenia ekspertyzy metrologicznej GUM jest świadectwo ekspertyzy wydawane do każdego badanego urządzenia pomiarowego.

Ekspertyzy metrologiczne

ul. Turkusowa 15, 83-010 Straszyn k. Gdańska,
Tel. 58 557 18 37

biuro@ciesla.com.pl