Firma

Polityka prywatności

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CIEŚLA' Jagna Cieśla-Zadorożna z siedzibą w Straszynie (83-010) przy ul. Turkusowej 15, zarejestrowane w Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej


Dane kontaktowe

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres powyżej

 

Przetwarzanie danych

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa przetwarzania danych

zawarcie i wykonanie umowy oraz świadczenie usług zgodnie z umową,

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych,

udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu lub uzyskania zgody) także uzasadniony interes Administratora

dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora,

zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzanie w tym celu

ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową/świadczonymi usługami

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

 

Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.

 

Okres przez który dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

·         Tam, gdzie przetwarzane dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

·         Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, podmiotom rozliczającym czas pracy, podmiotom realizującym zlecenia transportowe, podmiotom nadzorującym lokalizację pojazdów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Przekazywanie danych poza EOG

 

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy/świadczenia usług lub przetwarzanie na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych w związku z zawierana umowa/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

ul. Turkusowa 15, 83-010 Straszyn k. Gdańska,
Tel. 58 557 18 37

biuro@ciesla.com.pl