Usługi

Wymiana i legalizacja ciepłomierzy i wodomierzy

Wymiana i legalizacja ciepłomierzy i wodomierzy

Oferujemy wymianę wodomierzy i ciepłomierzy na nowe produkcji ITRON w zakresie Dn15 – Dn50 zapewniając serwis, gwarancję na urządzenia pomiarowe i montaż oraz przeprowadzenie legalizacji ponownej (wtórnej) zgodnie z przepisami prawa.

Dodatkowo oferujemy wymianę elementów przyłączy tj. filtrów, zaworów odcinających i zwrotnych w zależności od stanu technicznego instalacji.

Legalizację ponowną (wtórną) urządzeń pomiarowych realizujemy w spółce ITRON Polska posiadającej zatwierdzone przez Główny Urząd Miar punkty legalizacyjne

  • wodomierzy
  • ciepłomierzy
  • przeliczników wskazujących do ciepłomierzy
  • przetworników przepływu do ciepłomierzy
  • par czujników temperatury do ciepłomierzy

Dowodem przeprowadzonej legalizacji ponownej (wtórnej), w przypadku pozytywnego wyniku, są nałożone bezpośrednio na badanym urządzeniu pomiarowym cechy legalizacyjne (oznaczenie Urzędu Miar oraz rok). W przypadku negatywnego wyniku urządzenie pomiarowe nie otrzymuje żadnej identyfikacji urzędowej.

Dodatkowo oferujemy kompleksową obsługę legalizacji ponownej (wtórnej) wraz z montażem urządzeń pomiarowych, plombowaniem i przygotowaniem stosownej dokumentacji.

Wymiana i legalizacja ciepłomierzy i wodomierzy

ul. Turkusowa 15, 83-010 Straszyn k. Gdańska,
Tel. 58 557 18 37

biuro@ciesla.com.pl